Języki

Pozycja doktorancka w zakresie fenomenologii kwantowej grawitacji

Pozycja doktorancka w zakresie fenomenologii kwantowej grawitacji

Szczecińska Grupa Kosmologiczna przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego (http://cosmo.usz.edu.pl) poszukuje kandydatów do pozycji doktoranta w zakresie fenomenologii kwantowej grawitacji, termodynamice czarnych dziur i holografii.

Badania skoncentrują się kilku konkretnych tematach, takich jak uogólniona zasada nieoznaczoności (GUP), uogólniona rozszerzona zasada nieoznaczoności (GEUP), nieekstensywne entropie w zastosowaniu do czarnych dziur i horyzontów kosmologicznych (holografia), ograniczenia obserwacyjne dla efektów grawitacji kwantowej. Kandydaci z dobrym przygotowaniem teoretycznym w zakresie grawitacji, kosmologii i kwantowej teorii pola są mile widziani, chociaż oczekuje się również pewnej wiedzy numerycznej/obserwacyjnej. Praca będzie prowadzona pod kierunkiem promotora prof. M.P. Dąbrowskiego i promotora pomocniczego dr H. Gohara.

Zatrudnienie jest na 4 lata. Miesięczne stypendium to początkowo 5000 zł, podniesione do 6000 zł po pozytywnej ocenie śródokresowej. Możliwe jest również dodatkowe stypendium z budżetu Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania ze wsparciem uczelni w cenie ok. 900 zł. Zapewniony jest fundusz na podróże służbowe. Doktorant będzie dołączony do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/en/home-2/).

Grupa ma na celu jak najszybsze obsadzenie stanowiska. Oczekuje się na zgłoszenia do 6 grudnia 2021 r. na adres e-mail mariusz.dabrowski@usz.edu.pl oraz hussain.gohar@usz.edu.pl. Późniejsze aplikacje mogą być brane pod uwagę w zależności od tego, czy zostanie wyłoniony kandydat.

Zgłoszenia powinny zawierać: CV wraz z nazwiskami recenzentów, list motywacyjny, kopię pracy magisterskiej. dyplom i transkrypcje egzaminów, kopię PDF pracy magisterskiej. Wskazane jest, aby przynajmniej 1 list polecający został przesłany bezpośrednio przez recenzenta do prof. Mariusza P. Dąbrowskiego (mariusz.dabrowski@usz.edu.pl).