Języki

Wykłady YouTube

Grupa Kosmologiczna współpracuje z Fundacją Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha nagrywając interesujące wykłady nagrywając interesujące wykłady na YouTube. Linki można znaleźć poniżej.

Wywiady z członkami grupy:

Wywiad prof. M.P. Dąbrowskiego dla Radia NIUS (Radia Uniwersytetu Szczecińskiego) z muzyką w tle muzyki z dnia 3 listopada 2022.

Wykłady popularne po polsku:

prof. M.P. Dąbrowski - Jak prawa fizyki ograniczają formy życia na Ziemi i w kosmosie?.

prof. M.P. Dąbrowski - "Podstawowe stałe fizyki a kształt Wszechświata"

"Cząstki elementarne na Ziemi i w kosmosie" (Forum Dyskusyjne) - prof. Z.K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, prof. K.A. Meissner

prof. Marek Biesiada - "A jednak się kręci. Fale na Ziemi i w kosmosie."

prof. M.P. Dąbrowski - "Pseudo-fraktalna geometria Covid-19 a zdolność przyklejania się i co to ma wspólnego z czarną dziurą"

prof. M.P. Dąbrowski - "Kalendarz i podróże w czasie".

Wykłady popularne po angielsku:

prof. Luciano Rezzolla - "The First Image of a Black Hole"

prof. Vincenzo Salzano - "Electromagnetic waves telling us the history of the Universe"

prof. Paul C. W. Davies - "Where do the laws of physics come from?"

prof. Paul C.W. Davies - “Are We Alone in the Universe?” (z tłumaczeniem na polski)

prof. Claus Kiefer - "Quantum origin of the Universe" (z tłumaczeniem na polski)

Conference talks:

Altecosmofun'21

prof. Paul C.W. Davies - "The Gravitational Entropy of the Universe"

prof. John Webb - "Varying Fine Structure Constant - Latest Development"

prof. Nicolas Yunes - "Probing Fundamental Physics in Extreme Gravity with Gravitational Waves"

Varcosmofun'2016

prof. Michael Heller - "How to justify the history of the universe?"

prof. Krzysztof Meissner- "Plato and Modern Physics"

prof. Thomas Naumann - "Do we live in the Best of all Worlds?"