Języki

Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa (prelekcje, artykuły):


 • M.P. Dąbrowski``Elektrownia jądrowa w województwie zachodniopomorskim" Odczyt na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 18.03.2009; wykład wygłoszony także dla "Akademii Młodych", Szczecin w dniu 02.02.2009 oraz dla "Bussiness Club" Szczecin w dniu 28.05.2009.
 • M.P. Dąbrowski``Plan rozwoju energetyki jądrowej w województwie zachodniopomorskim" Wykład na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa. Technologie, inwestycje." wygłoszony w dniu 08.06.2009.
 • K. Czerski , M. P. Dąbrowski, Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim, Artykuł w Biuletynie Informacyjny, Województwa Zachodniopomorskiego 07/2009.
 • M.P. Dąbrowski``Zachodniopomorskie regionem lokalizacji elektrowni jądrowych" Wykład na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa. Technologia, inwestor, finansowanie." wygłoszony w dniu 19.11.2009.
 • M.P. Dąbrowski``Westpomerania as the best region to localize the nuclear power plants" Wersja angielskojęzyczna wykładu na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa. Technologia, inwestor, finansowanie." wygłoszonego w dniu 19.11.2009.
 • M.P. Dąbrowski``Propozycje lokalizacji elektrowni jądrowych w województwie zachodniopomorskim" Odczyt na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim z Pełnomocnikiem Rządu ds. Energetyki Jądrowej w dniu 14.01.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Lokalizacja Kopań i perspektywy rozwoju zachodniopomorskiego "zagłębia jądrowego"'' Odczyt na spotkaniu wyjazdowym Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Urzędzie Gminy Darłowo w dniu 28.04.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Perspektywy rozwoju zachodniopomorskiego "zagłębia jądrowego"" Prezentacja na konferencji "Nuclear Power Poland - 2010" w Warszawie w dniu 18.05.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Szkolenie kadr dla przyszłego zachodniopomorskiego zagłębia jądrowego" Prezentacja na spotkaniu Rady ds. Atomistyki w Warszawie w dniu 28.05.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Perspektywy zachodniopomorskich lokalizacji elektrowni jądrowych w świetle rankingu MInisterstwa Gospodarki" Odczyt na spotkaniu wyjazdowym Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Urzędzie Gminy Stepnica w dniu 31.05.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Perspektywy rozwoju zachodniopomorskiego zagłębia jądrowego" Wykład na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa." wygłoszony w dniu 24.09.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Westpomeranian Nuclear Valley and its future development" Wersja angielskojęzyczna wykładu na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa" wygłoszonego w dniu 24.09.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Energia a energetyka. Perspektywy rozwoju Zachodniopomorskiego Zagłębia Jądrowego" Wykład inauguracyjny wygłoszony na Uniwersytecie Szczecińskim w dniu 30.09.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Energetyka jądrowa w koegzystencji ze środowiskiem" Wykład wygłoszony na konferencji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniu 26.03.2011.
 • M.P. Dąbrowski``Energetyka jądrowa szansą dla lokalnego biznesu" Wykład wygłoszony w Business-Clubie w Szczecinie w dniu 14.04.2011.
 • M.P. Dąbrowski"Energia jądrowa jest najtańsza. I bezpieczna." - artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej Szczecin w dniu 14.04.2011.
 • M.P. Dąbrowski``Popularyzacja wiedzy o oddziaływaniach jądrowych i interaktywna wystawa "Atomowa Eureka E=mc2"" Komunikat wygłoszony na XLI Zjeździe Fizyków Polskich, Lublin w dniu 05.09.2011.
 • M.P. Dąbrowski``Westpomeranian Nuclear Power Plant Aspirations" Miedzynarodowa Konferencja Fundacji Polsko-Niemieckiej w Berlinie, "Quo-Vadis nuclear power?" 27.11.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Kadry dla energetyki jądrowej w województwie Zachodniopomorskim" Konferencja MOSTWANTED, Gdański Park Technologiczny, 15.11.2011.
 • M.P. Dąbrowski``Województwo zachodniopomorskie - działania na rzecz Programu Polskiej Energetyki Jądrowej 2009-2011" Posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu ds. Energetyki Jadrowej z przedstawicielami PGE, 08.02.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim" Konferencja Stowarzyszenia Elektryków Polskich poświęcona 150-leciu urodzin M. Doliwo-Dobrowolskiego, ZUT Szczecin, 13.04.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Energetyka jądrowa – podjęte działania i dalsze perspektywy
  w Województwie Zachodniopomorskim"
  Konferencja Zachodniopomorskiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Zach. Urząd Wojewódzki, Szczecin, 08.05.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Can NPPs Coexist with Tourist Infrastructure? 2nd International Nuclear Energy Congress, Politechnika Warszawska, Warszawa 23.05.2012.
 • ``Energia jądrowa – jej zalety a ich odbiór społeczny w kontekście Programu Polskiej Energetyki Jądrowej'' wykład na III Dniach Techniki FS NOT, Szczecin- 28.11.2012.
 • M.P. Dąbrowski Public Reception of the Nuclear Energy Program in Poland Wykład wygłoszony w ramach konferencji "Dzieło Ewalda Jurgena von Kleista i jego następstwa dla rozwoju nauki", Pobierowo, 12.10.2013.
 • ``Lokalizacje i odbiór społeczny energetyki jądrowej na północy Polski" seminarium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Świerk, Polska - 17.05.2016.
 • ``Energia jądrowa jako bezemisyjny sposób pozyskiwania energii" wykład popularny dla Fundacji Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha w ramach tzw. SPIN-Day 2016 - 10.11.2016.

 • Konferencje na temat energetyki jądrowej organizowane przez członków grupy:


 • Energetyka jądrowa - Województwo Zachodniopomorskie 2010 (18-19.10.2010).
 • Międzynarodowa Konferencja "2nd International Nuclear Energy Congress", Politechnika Warszawska, 22-24.05.2012.

 • Literatura dotycząca energetyki jądrowej:


 • A. Strupczewski``Nie bójmy się energetyki jądrowej" PDF książki prof. dr inż. Andrzeja Strupczewskiego z IEA Polatom w Świerku (dostępna bezpłatnie na stronie www.atom.edu.pl).
 • Hipoteza bezprogowa (LNT) - oszustwo noblisty Hermanna J. Mullera o skutkach promieniowania.

 • Linki dotyczące energetyki jądrowej:


 • Rekomendowane przez Ministerstwo Gospodarki lokalizacje elektrowni jądrowych w Polsce.
 • Informacje dotyczące programu rozwoju energetyki jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim.
 • Portal energetyki jądrowej prowadzony przez Instytut Energii Atomowej POLATOM w Otwocku-Świerku.
 • Pełna lista reaktorów jądrowych na świecie.
 • Zdjęcia elektrowni konwencjonalnych i jądrowych na świecie.
 • Państwowa Agencja Atomistyki.
 • Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana.
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.
 • SEREN - Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej.
 • EdF Polska - energia jądrowa.
 • AECL - Atomic Energy of Canada Ltd.
 • GE Hitachi (GEH) Nuclear Energy.
 • Westinghouse Electric Company, LLC.

 • Brytyjskie instytucje na temat energetyki jądrowej:


 • Department of Energy and Climate Change.
 • Nowe elektrownie jądrowe w UK.
 • Ocena lokalizacji elektrowni jądrowych.
 • Licencjonowanie elektrowni.
 • Licencjonowanie nowych reaktorów.
 • Reaktory EPR - Europejski Reaktor Ciśnieniowy.
 • Reaktory AP1000 - Zaawansowane Ciśnieniowe 1000.
 • Brytyjski reaktor EPR.
 • Ochrona radiologiczna.

 • Strony dotyczące analizy porównawczej różnych źródeł energii:


 • Renewable energy articles.