Languages

Lista publikacji:

[Loading...]
  • Tomasz Denkiewicz, Reaktory jądrowe przyszłości i likwidacja problemu wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, PTJ Vol.57 Z.2, 2014
  • Mariusz P. Dabrowski, Tomasz Denkiewicz, Exotic-singularity-driven dark energy, arXiv:0910.0023v1
  • Mariusz P. Dąbrowski, Tomasz Denkiewicz, Martin A. Hendry, How far is it to a sudden future singularity of pressure?, Physical Review D75 (2007), 123524 (5 pages) arXiv:0704.1383
  • David Blaschke, Mariusz P. Dąbrowski, Tomasz Denkiewicz, The conformal status of ω = −3/2 Brans-Dicke cosmology, Annalen der Physik (Leipzig), 17 (2007), 237-257, arXiv:hep-th/0507068v4
  • M.P. Dąbrowski and T. Denkiewicz, Isotropic and Nonisotropic conformal cosmologies, Proceedings of the conference“Hot points in cosmology and astrophysics”, eds. V. Belyaev and D.N. Blaschke, Dubna (Russia) (2005), p. 38-54