Languages

2012

13.01.2012 – Experimental investigation of cross section enhancement in fusion reactions (mgr N. Targosz-Ślęczka)
20.01.2012 – Mass density perturbations evolution for the model admitting finite scale factor singularities (dr T. Denkiewicz)
27.01.2012 – Theoretical mechanism of d+d fusion reactions (mgr A. Kilic)
24.02.2012 – “Measuring the Acceleration of the Cosmic Expansion Using Supernovae” – Video Lecture from Physics Nobel Prize Winner 2011 Saul Perlmutter

02.03.2012 – Theoretical mechanism of d+d fusion reactions (Ali Kilic, M. Sc.)
09.03.2012 – Sudden Future Singularities Regularisation with Varying Constants (Konrad Marosek, M. Sc.)
16.03.2012 – Radiation Hormesis and the Linear-No-Threshold Model (Natalia Szubert, M. Sc.)
30.03.2012 – Wpływ parametrów akwizycyjnych i rekonstrukcyjnych na jakość obrazów SPECT; przydatność diagnostyczna badan SPECT/CT z zastosowaniem gammakamery hybrydowej (mgr Katarzyna Cichoń-Bańkowska)

Ocena wpływu korekcji osłabienia na jakość obrazów scyntygrafii perfuzyjnej serca wykonanych
z zastosowaniem hybrydowej gammakamery SPECT/CT (mgr Aleksandra Gwardys)

05.04.2012 - Regularization of Sudden Future Singularities with Varying Physical Constants (Konrad Marosek, M. Sc.)
11.05.2012 – Varying physical constants cosmologies and the anthropic principles (prof. Mariusz Dąbrowski)
25.05.2012 – Photofission of nuclear materials and the phenomenon application in border monitoring and industry (mgr Paweł Sibczyński, Narodowe Centrum Badań  Jądrowych, Otwock – Świerk)
01.06.2012 – Axions (prof. Krzysztof A. Meissner, Uniwersytet Warszawski)
15.06.2012 – Badanie efektu ekranowania elektronowego w reakcjach fuzji deuteronów w warunkach ultra wysokiej próżni (mgr Natalia Targosz-Ślęczka)
22.06.2012 – Varying speed of light c(t) and gravitational constant G(t)
cosmologies (prof. Mariusz Dąbrowski)

19.10.2012 What we have learned from the visit in Montpellier and Cadarache? (prof. M. Dabrowski)
09.11.2012 Session in memory of late prof. Jerzy Stelmach (prof. M. Dabrowski, Dr. T. Moledna, Dr. T. Denkiewicz, Dr. M. Makiewicz)
16.11.2012 On inhomogeneous pressure cosmological models (Dr. A. Balcerzak)
23.11.2012 Meeting with the agent 07+1/12 (prof. Janusz Garecki)
30.11.2012 Nuclear reactors of the fifth generation (prof. Konrad Czerski)
07.12.2012 Bronshtein-Zelmanov-Okun cube of fundamental constants (prof. Mariusz Dąbrowski)
14.12.2012 Luminostity distance in cosmology (Dr. Tomasz Denkiewicz)