Languages

2008

11.01.2008 Czułość energii i superenergii na skalowanie konforemne. ( prof. Mariusz Dąbrowski)
18.01.2008 Fizyka i astronomia - nauki uzupełniające się. (mgr Teresa Stoltmann, UAM Poznań)
25.01.2008 Relatywistyczny układ dwóch ciał (Prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku)
22.02.2008 Problemy transformacji konforemnych tensora energii-pędu oraz tensora superenergii. ( prof. M. Dąbrowski)
29.02.2008 Refleksje o superenergii (prof. J. Garecki)
07.03.2008 Projekcja filmu z wykładów Alana Gutha i Andrieja Lindego na konferencji z okazji 25-lecia idei inflacji w kosmologii (Paryż, 2007)
14.03.2008 Gibbons-Hawking boundary terms for higher-order brane gravity (mgr A. Balcerzak)
04.04.2008 Tensor energii-pędu w świetle transformacji konforemnych (prof. J. Garecki)
11.04.2008 Akrecja fantomu na czarną dziurę ( prof. M. Dąbrowski)
18.04.2008 Człony brzegowe Gibbonsa-Hawkinga w teorii grawitacji 4-go rzędu (mgr A. Balcerzak)
25.04.2008 Neutrina, aksjony i symetria konforemna (prof. Krzysztof Meissner, IFT UW)
09.05.2008 John Archibald Wheeler (1911- 2008) – uczestnik projektu Manhattan i współtwórca kosmologii kwantowej (prof. M. Dąbrowski)
16.05.2008 Weryfikacja obserwacyjna ”egzotycznych” osobliwości kosmologicznych (dr T. Denkiewicz)
30.05.2008 Wyjaśnienie finalne, czyli o pewnym fenomenie filozofii nauki (dr M. Szynkiewicz, UAM Poznań)
13.06.2008 Transformacja konforemna jako Kreator wszechświatów friedmannowskich (prof. J. Garecki)
20.06.2008 Fale elektromagnetyczne i akustyczne oraz ich postrzeganie przez organizm ludzki (prof. M. Dąbrowski)
03.10.2008 "Summer School in Cosmology", 2008, Triest; "100 Years After Minkowski" 09.2008, Bad Honnef - Highlights (A. Balcerzak M. Sc., dr T. Denkiewicz, prof. J. Garecki)
10.10.2008 "Santa Fe 08 Cosmology Workshop", "ERE08 - Spanish Relativity Meeting, Salamanca" - Highlights (prof. M. Dąbrowski)
17.10.2008 no seminar
24.10.2008 Superenergy of a flat Friedmann universe in terms of superenergy (prof. J. Garecki)
31.10.2008 no seminar
07.11.2008 A generalized Friedmanna equation in the 4th order-gravity on the brane A. Balcerzak M.Sc.)
14.11.2008 Supernovae data and various exotic singularities in the universe (dr T. Denkiewicz)
21.11.2008 Power spectrum in cosmology (prof. J. Stelmach)
28.11.2008 Energy conditions in cosmology and their generalizations (prof. M. D/abrowski)
05.12.2008 Ideal observations in cosmology (T. Stoltmann, M. Sc., UAM)
12.12.2008 Film projection - "John D. Barrow - an honorable doctor of the University of Szczecin. Interviews"
19.12.2008 no seminar