Języki

2008

11.01.2008 Czułość energii i superenergii na skalowanie konforemne. ( prof. Mariusz Dąbrowski)
18.01.2008 Fizyka i astronomia - nauki uzupełniające się. (mgr Teresa Stoltmann, UAM Poznań)
25.01.2008 Relatywistyczny układ dwóch ciał (Prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku)
22.02.2008 Problemy transformacji konforemnych tensora energii-pędu oraz tensora superenergii. ( prof. M. Dąbrowski)
29.02.2008 Refleksje o superenergii (prof. J. Garecki)
07.03.2008 Projekcja filmu z wykładów Alana Gutha i Andrieja Lindego na konferencji z okazji 25-lecia idei inflacji w kosmologii (Paryż, 2007)
14.03.2008 Gibbons-Hawking boundary terms for higher-order brane gravity (mgr A. Balcerzak)
04.04.2008 Tensor energii-pędu w świetle transformacji konforemnych (prof. J. Garecki)
11.04.2008 Akrecja fantomu na czarną dziurę ( prof. M. Dąbrowski)
18.04.2008 Człony brzegowe Gibbonsa-Hawkinga w teorii grawitacji 4-go rzędu (mgr A. Balcerzak)
25.04.2008 Neutrina, aksjony i symetria konforemna (prof. Krzysztof Meissner, IFT UW)
09.05.2008 John Archibald Wheeler (1911- 2008) – uczestnik projektu Manhattan i współtwórca kosmologii kwantowej (prof. M. Dąbrowski)
16.05.2008 Weryfikacja obserwacyjna ”egzotycznych” osobliwości kosmologicznych (dr T. Denkiewicz)
30.05.2008 Wyjaśnienie finalne, czyli o pewnym fenomenie filozofii nauki (dr M. Szynkiewicz, UAM Poznań)
13.06.2008 Transformacja konforemna jako Kreator wszechświatów friedmannowskich (prof. J. Garecki)
20.06.2008 Fale elektromagnetyczne i akustyczne oraz ich postrzeganie przez organizm ludzki (prof. M. Dąbrowski)
03.10.2008 "Summer School in Cosmology", 2008, Triest; "100 Years After Minkowski" 09.2008, Bad Honnef - Highlights (mgr A. Balcerzak, dr T. Denkiewicz, prof. J. Garecki)
10.10.2008 "Santa Fe 08 Cosmology Workshop", "ERE08 - Spanish Relativity Meeting, Salamanca" - Highlights (prof. M. Dąbrowski)
17.10.2008 seminarium nie odbędzie się
24.10.2008 Superenergia płaskiego Wszechświata Friedmanna w terminach wielkości obserwowalnych (prof. J. Garecki)
31.10.2008 seminarium nie odbędzie się
07.11.2008 Uogólnione równanie Friedmanna w teoriach grawitacji 4-go rzędu na membranie (mgr A. Balcerzak)
14.11.2008 Obserwacje supernowych a różne egzotyczne osobliwości we Wszechświecie (dr T. Denkiewicz)
21.11.2008 Widmo mocy w kosmologii (prof. J. Stelmach)
28.11.2008 Warunki energetyczne w kosmologii i ich uog/olnienie (prof. M. Dąbrowski)
05.12.2008 Obserwacje idealne w kosmologii (mgr T. Stoltmann, UAM)
12.12.2008 Projekcja filmu "Sylwetka i wywiady z J.D. Barrowem - doktorem honoris causa US"
19.12.2008 seminarium nie odbędzie się