Języki

Seminaria Piątkowe

Nieformalne spotkanie–seminarium: kosmologia, cząstki i fizyka jądrowa.
Piątki, godzina 12.30,
Wydz. Mat.-Fiz. US, ul. Wielkopolska 15,
sala nr 403.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nasza grupa badawcza organizuje co tydzień Seminaria Piątkowe, które mają już bogatą, wieloletnią tradycję. Pierwsze seminarium odbyło się w październiku 1994 roku z inicjatywy prof. M. Dąbrowskiego, który zaczerpnął ideę nieformalnych spotkań w czasie lunchu z Uniwersytetu Sussex, gdzie przebywał w latach 1993/94 jako postdok. W ramach seminariów przeważają tematy związane z kosmologią, ale często pojawiają się też tematy z innych dziedzin fizyki a także z filozofii fizyki i kosmologii. Poziom zaawansowania technicznego seminariów jest zróżnicowany. Seminaria odbywają się głównie na zaawansowanym technicznie poziomie jak również na poziomie bardziej popularnonaukowym. Staramy się utrzymywać nieformalny charakter spotkań, który sprzyja licznym ożywionym dyskusjom na zadany temat. Wszystkich gościmy kawą, herbatą i tradycyjnym pączkiem.

Od października 2011 roku seminarium przyjęło formułę w której większy nacisk jest kładziony na związki kosmologii z fizyką jądrową i cząstek elementarnych i często odbywa się wspólnie z pracownikami Zakładu Fizyki Jądrowej i Medycznej Instytutu Fizyki US kierowanego przez prof. Konrada Czerskiego.

Od października 2014 ze względu na międzynarodowy charakter zespołu badawczego seminaria odbywają się w języku angielskim.

Zawsze chętnie gościmy prelegentów z zewnątrz. Zainteresowanych prosimy o kontakt z którymś z członków grupy. Aktualnie osobą odpowiedzialną za organizację seminariów jest mgr Katarzyna Leszczyńska.