Języki

POTOR-6

Szósta Konferencja Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego
Szczecin, 23-26.09.2019

Pełna informacja na temat konferencji może być znaleziona na stronie INDICO CERN. Tutaj umieszczone są jedynie ogólne informacje.

Komitet Organizacyjny:
Adam Balcerzak (przewodniczący, Uniw. Szczecin), Mariusz P. Dąbrowski (Uniw. Szczecin), Tomasz Denkiewicz (Uniw. Szczecin), Konrad Marosek (secretarz, Marritime Academy, Szczecin), Artur Miroszewski (NCBJ, Warszawa), Albin Nilsson (NCBJ, Warszawa), Vincenzo Salzano (Uniw. Szczecin), Samuel Barroso-Bellido (Uniw. Szczecin), Roberto Caroli (Uniw. Szczecin), Paolo Cremonese (Uniw. Szczecin), Katarzyna Leszczyńska (Uniw. Szczecin), Fabian Wagner (Uniw. Szczecin).

Komitet Naukowy
Mariusz P. Dąbrowski (przewodniczący), Marek Biesiada (Uniw. Śląski, Katowice), Andrzej Królak (IMPAN, Warszawa), Jerzy Lewandowski (Uniw. Warszawski), Edward Malec (Uniw. Jagielloński), Piotr Sułkowski (Uniw. Warszawski), Marek Rogatko (UMCS, Lublin).

Uczestnicy:

Program: