Języki

X-lecie Eureki

W dniu 9 listopada 2012 roku odbyła się specjalna sesja poświęcona twórczości naukowej oraz działalności popularyzatorskiej prof. Jerzego Stelmacha. Sesja była połączona z obchodami X-lecia utworzonej przez Niego wystawy interaktywnej "Eureka"

W trakcie sesji wygłoszone zostały następujące referaty: