Języki

Zajęcia

Przedmiot Rodzaj zajęć (w/ćw/l)
Podstawy fizyki w/ćw
Mechanika klasyczna i relatywistyczna w/ćw
Metrologia w
Modelowanie i symulacje komputerowe w/l
Programowanie w C++ w/l
Programowanie i programy użytkowe w/l
Metody numeryczne w/l
Informatyka i systemy informatyczne l
Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe w
Lasery telekomunikacyjne i światłowody ćw
Technologia informacyjna l
Podstawy termodynamiki i fizyki statystycznej w
Matematyka Wyższa ćw
Ochrona Środowiska w
Ochrona własności intelektualnej w
Ochrona przed czynnikami masowego rażenia w