Języki

Licencjaci


Wykaz prac licencjackich obronionych pod kierunkiem prof. dr hab. Mariusza P. Dąbrowskiego

1997

1.Magdalena Bojkowska, Chaos w jednorodnych modelach kosmologicznych typu Bianchi IX.

2001

1.Marek Białek, Ruch pocisków balistycznych w polu grawitacyjnym Ziemi.
2.Małgorzata Pobłocka, Metodyka rozwiązywania zadań z podstaw fizyki.

2002

1.Anna Birak, Oddziaływania jądrowe słabe i leptony.
2.Monika Demiańczuk, Planowanie torów lotów sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych.
3.Małgorzata Kwaśna, Odkrycie i wczesne obserwacje neutrin.
4.Monika Kwaśna, Neutrina słoneczne i problem masy neutrin.
5.Agnieszka Witko, Starożytne i nowożytne koncepcje budowy Wszechświata.

2003

1.Larysa Awiżeń, Rozkład widma mocy akustycznej muzyki klasycznej.
2.Barbara Kromska, „Nietypowe” zderzenia ciał materialnych.
3.Marta Kujawska, Instytut Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie – badania i perspektywy współpracy z fizykami w Szczecinie.
4.Tomasz Lis, Opis teoretyczny zjawiska anomalnej rozszerzalności wody.
5.Beata Mazurek, Oddziaływania jądrowe silne i kwarkowa budowa materii.
6.Dorota Ragan, Ruch chaotyczny planet w Układzie Słonecznym.