Języki

Energia jądrowa


Linki dotyczące energetyki jądrowej:


 • Portal Polskiej Grupy Energetycznej "Świadomie o atomie".
 • Pełna lista reaktorów jądrowych na świecie.
 • Zdjęcia elektrowni konwencjonalnych i jądrowych na świecie.
 • Państwowa Agencja Atomistyki.
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych im. Andrzeja Sołtana.
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.
 • Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.
 • Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej.
 • Informacje dotyczące programu rozwoju energetyki jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim.
 • Energetyka jądrowa (wykłady, prelekcje) - prof. M.P. Dąbrowski:

 • M.P. Dąbrowski``Elektrownia jądrowa w województwie zachodniopomorskim" Odczyt na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 18.03.2009; wykład wygłoszony także dla "Akademii Młodych", Szczecin w dniu 02.02.2009 oraz dla "Bussiness Club" Szczecin w dniu 28.05.2009.
 • M.P. Dąbrowski``Plan rozwoju energetyki jądrowej w województwie zachodniopomorskim" Wykład na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa. Technologie, inwestycje." wygłoszony w dniu 08.06.2009.
 • K. Czerski , M. P. Dąbrowski, Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim, Artykuł w Biuletynie Informacyjny, Województwa Zachodniopomorskiego 07/2009.
 • M.P. Dąbrowski``Zachodniopomorskie regionem lokalizacji elektrowni jądrowych" Wykład na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa. Technologia, inwestor, finansowanie." wygłoszony w dniu 19.11.2009.
 • M.P. Dąbrowski``Westpomerania as the best region to localize the nuclear power plants" Wersja angielskojęzyczna wykładu na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa. Technologia, inwestor, finansowanie." wygłoszonego w dniu 19.11.2009.
 • M.P. Dąbrowski``Propozycje lokalizacji elektrowni jądrowych w województwie zachodniopomorskim" Odczyt na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim z Pełnomocnikiem Rządu ds. Energetyki Jądrowej w dniu 14.01.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Lokalizacja Kopań i perspektywy rozwoju zachodniopomorskiego "zagłębia jądrowego"'' Odczyt na spotkaniu wyjazdowym Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Urzędzie Gminy Darłowo w dniu 28.04.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Perspektywy rozwoju zachodniopomorskiego "zagłębia jądrowego"" Prezentacja na konferencji "Nuclear Power Poland - 2010" w Warszawie w dniu 18.05.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Szkolenie kadr dla przyszłego zachodniopomorskiego zagłębia jądrowego" Prezentacja na spotkaniu Rady ds. Atomistyki w Warszawie w dniu 28.05.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Perspektywy zachodniopomorskich lokalizacji elektrowni jądrowych w świetle rankingu MInisterstwa Gospodarki" Odczyt na spotkaniu wyjazdowym Grupy Roboczej ds. Energetyki Jądrowej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim w Urzędzie Gminy Stepnica w dniu 31.05.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Perspektywy rozwoju zachodniopomorskiego zagłębia jądrowego" Wykład na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa." wygłoszony w dniu 24.09.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Westpomeranian Nuclear Valley and its future development" Wersja angielskojęzyczna wykładu na konferencji organizowanej przez MOSTWANTED pt. "Energetyka jądrowa" wygłoszonego w dniu 24.09.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Energia a energetyka. Perspektywy rozwoju Zachodniopomorskiego Zagłębia Jądrowego" Wykład inauguracyjny wygłoszony na Uniwersytecie Szczecińskim w dniu 30.09.2010.
 • M.P. Dąbrowski``Energetyka jądrowa w koegzystencji ze środowiskiem" Wykład wygłoszony na konferencji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniu 26.03.2011.
 • M.P. Dąbrowski``Energetyka jądrowa szansą dla lokalnego biznesu" Wykład wygłoszony w Business-Clubie w Szczecinie w dniu 14.04.2011.
 • M.P. Dąbrowski"Energia jądrowa jest najtańsza. I bezpieczna." - artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej Szczecin w dniu 14.04.2011.
 • M.P. Dąbrowski``Popularyzacja wiedzy o oddziaływaniach jądrowych i interaktywna wystawa "Atomowa Eureka E=mc2"" Komunikat wygłoszony na XLI Zjeździe Fizyków Polskich, Lublin w dniu 05.09.2011.
 • M.P. Dąbrowski``Westpomeranian Nuclear Power Plant Aspirations" Miedzynarodowa Konferencja Fundacji Polsko-Niemieckiej w Berlinie, "Quo-Vadis nuclear power?" 27.11.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Kadry dla energetyki jądrowej w województwie Zachodniopomorskim" Konferencja MOSTWANTED, Gdański Park Technologiczny, 15.11.2011.
 • M.P. Dąbrowski``Województwo zachodniopomorskie - działania na rzecz Programu Polskiej Energetyki Jądrowej 2009-2011" Posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu ds. Energetyki Jadrowej z przedstawicielami PGE, 08.02.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim" Konferencja Stowarzyszenia Elektryków Polskich poświęcona 150-leciu urodzin M. Doliwo-Dobrowolskiego, ZUT Szczecin, 13.04.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Energetyka jądrowa – podjęte działania i dalsze perspektywy
  w Województwie Zachodniopomorskim"
  Konferencja Zachodniopomorskiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Zach. Urząd Wojewódzki, Szczecin, 08.05.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Can NPPs Coexist with Tourist Infrastructure? 2nd International Nuclear Energy Congress, Politechnika Warszawska, Warszawa 23.05.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Energia jądrowa w Polsce - obecny status." Konferencja "Rynek energii elektrycznej w nowej perspektywie prawa energetycznego", Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 6-7.11.2012.
 • M.P. Dąbrowski``Energia jądrowa - jej zalety i ich odbiór społeczny w kontekście Programu Polskiej Energetyki Jądrowej", III Dni Techniki Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, NOT Oddział Szczecin, Szczecin, 28-29.11.2012.
 • M.P. Dąbrowski ``Lokalizacje i odbiór społeczny energetyki jądrowej na północy Polski/Sites and public reception of nuclear power in the North of Poland" seminarium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Świerk, Polska - 17.05.2016.
 • M.P. Dąbrowski''Quo vadis PPEJ? Co dalej z polską energetyką jądrową? kolokwium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Świerk, Polska - 15.12.2016.
 • M.P. Dąbrowski "Is Baltic Region good for Nuclear Power?", Szczecin Geoscience Institute, Uniwersytete Szczeciński, 01.06.2017
 • M.P. Dąbrowski"Baltic Region, Poland, and Nuclear Power" seminarium w Królewskim Uniwersytecie Technicznym (KTH - Kings Technological Institute) Sztokholm, Szwecja, 26.09.2017.
 • M.P. Dąbrowski "Promieniowanie jonizujące na Ziemi i w kosmosie" wykład popularny dla uczestników konkursu na prezentację organizownego przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medzycznej, Uniwersytet Szczeciński, 17.11.2017.

 • M.P. Dąbrowski''Polish Nuclear Perspective and High Temperature Reactors" Seminarium w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju, Energii i Środowiska, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA, 03.04.2018.
 • M.P. Dąbrowski''Czy reaktor dwupłynowy (DFR) to Generacja IV czy V?" Seminarium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych dla Zakładu Energetyki Jądrowej UZ3, Świerk-Otwock, 22.05.2018.

 • Konferencje na temat energetyki jądrowej organizowane przez M.P. Dąbrowskiego:


 • Energetyka jądrowa - Województwo Zachodniopomorskie 2010 (18-19.10.2010) - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
 • Międzynarodowa Konferencja "2nd International Nuclear Energy Congress", Politechnika Warszawska, 22-24.05.2012 - członek Komitetu Organizacyjnego.

 • Publikacje dotyczące energetyki jądrowej:

  1. K. Czerski , M. P. Dąbrowski, Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Województwie Zachodniopomorskim, Biuletyn Informacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 07/2009.

  2. M. P. Dąbrowski (red.), Energetyka jądrowa w Województwie Zachodniopomorskim (Nuclear Energy in Westpomeranian Voivodeship), Materiały z międzynarodowej konferencji "Energetyka jądrowa - Województwo Zachodniopomorskie 2010" (Proceedings of the international conference "Nuclear Energy - Westpomeranian Voivodeship 2010") Szczecin (2011) (204 strony) ISBN 978-83-7518-324-5; Okładka voluminu

  3. M.P. Dąbrowski Can Nuclear Power Plants Coexist with Tourist Infrastructure Proceedings konferencji "2nd International Nuclear Energy Congress", Politechnika Warszawska, 23.05.2012.