Języki

Janusz Garecki



Kierownik Zakładu Geometrii i Topologii w Instytucie Matematyki US
Pokój: 507
tel. 091 444 12 70
e-mail: garecki(at)wmf.univ.szczecin.pl
Konsultacje: czwartek 1400 - 1600 s. 302

Kwalifikacje akademickie

1965 Magister astronomii, Uniwersytet Jagielloński
1969 Magister fizyki matematycznej i teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński
1974 Doktor fizyki matematycznej i teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński
1993 Habilitacja - fizyka matematyczna i teoretyczna, Uniwersytet Jagielloński (nie zatwierdzona przez CKK)
2004 Habilitacja - fizyka matematyczna i teoretyczna, Uniwersytet Łódzki (zatwierdzona przez CKK 26.09.2005
2005 Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

Przebieg kariery zawodowej

1965 Asystent, UJ
1970-1973 Doktorant, UJ
1973-1975 Adiunkt, Politechnika Szczecińska
1975-1984 Adiunkt, WSP Szczecin
1984 Adiunkt, Uniwersytet Szczeciński
1990 Założyciel i pierwszy kierownik Zakładu Kosmologii i Teorii Grawitacji, Instytut Fizyki US
2005 Profesor US

Staże naukowe

1975–1976 Instytut Fizyki Teoretycznej UW
1988–1990 Trzy krótkie pobyty naukowe w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, Dubna, Rosja
1996 Wizyta naukowa na Uniwersytecie w Greifswaldzie (1 miesiąc - stypendium DAAD)
2001 Wizyty naukowe na Uniwersytecie w Greifswaldzie (1 miesiąc - DAAD) oraz na Uniwersytecie w Kolonii (1 miesiąc - DAAD) oraz w Instytucie Alberta Einsteina w Golm (1 tydzień)
2002–2007 Tygodniowe wizyty w Instytucie Alberta Einsteina w Golm

Zainteresowania naukowe

  ogólna teoria względności
  prawa zachowania
  problem energii grawitacyjnej oraz grawitacyjnego momentu pędu
  superenergia i supermoment
  struktura czasoprzestrzeni
  kwantowa grawitacja
  metody geometryczne w fizyce
  alternatywne teorie grawitacji
  astrofizyka relatywistyczna i kosmologia relatywistyczna

Nagrody i wyróżnienia

1975; 1979 Nagroda Ministra Nauki i Techniki Ministry of Science and Technics Prize
1981; 1982 Nagroda rektora WSP w Szczecinie
1986; 1989; 1990; 1994; 1996; 2000; 2002; 2004; 2006 Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
1995; 1999 Wyróżnienie w Essay Competition of the Gravity Research Foundation

Udział w konferencjach i sympozjach

1980 International Conference on General Relativity and Gravitation, GR 9, Jena, Germany
1983 International Conference on General Relativity and Gravitation, GR 10, Padova, Italy
1986 International Conference on General Relativity and Gravitation, GR 11, Stockholm, Sweden
1991 Conference on Finsler Geometry and Its Applications to Physics, Debrecen, Hungary
1991 XXIV Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
1992 XXV Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
1993 XXVI Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
1994 XXVII Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
1995 XXVIII Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
1996 XXIX Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
1998 XXX Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
1999 XXXI Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
1999 Offene Konferenze
”Aktuelle Entwicklungen in der Gravitationstheorie”,
Physikzentrum Bad Honnef, Germany
2000 XXXII Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
2000 Third International Symposium LISA 3, Golm, July 11-14
2002 XXXIII Symposium on Mathematical Physics, Toruń, Poland
2002 International Jubilee Michelson Conference, Stefan Banach International Mathematical Center, Mathematical Conference Center in Będlewo, Będlewo, Poland
2004 Seminar:“Applied Quaternionic and Finslerian Structures”,
(August 8–15, 2004, at Będlewo)
2005 “Pomeranian Workshop in Fundamental Cosmology”,
01-06.09.2005, University of Szczecin Conference Centre, Pobierowo–Poland
2006 42nd Karpacz Winter Schoolof Theoretical Physics
“Current Mathematical Topics in Gravitation and Cosmology”, Lądek Zdrój, February 2006
2006 90th Anniversary of the General Relativity, Warsaw, May 2006
2006 Participiant of the Conference MG Meeting 11, Berlin, July 2006
2007 Mathisson Conference, Warsaw , October 2007

Spis publikacji

 • Monografia: Gauge Theory of Gravitation Having Specific Gravitational Lagrangian Lg,
  University of Szczecin Press (Szczecin, 1990). 93 pp. (In Polish; Summary in English),
 • The Structure Group of a Linear Metric Connection on the n–Dimensional and r–Time Degenerate Manifold Vn(r),
  Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Zeszyt Nr 9, MATEMATYKA (1971), 63-70,
 • On the Physical Interpretation of the Bel–Robinson Tensor, Acta Physica Pol., B4 (1973), 347-351,
 • On the Connection Between the Bel–Robinson Tensor and Gravitational Radiation, Acta Physica Pol., B4 (1973), 573-574,
 • A Metric Connection on the Null Hypersurface and Discussion of Treder’s Parallel Transport, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Matematyczne, Zeszyt 16 (1974), 113-128,
 • The Superenergy Tensors, Acta Physica Pol., B8 (1977), 159-167,
 • The Total Superenergy Tensors in General Relativity and in Einstein–Cartan Theory and the Global Superenergetic Quantities of a Closed System, Acta Physica Pol., B9 (1978), 291-302,
 • On Fock’s Equation of Motion and Their Integrals, Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie, Nr 26, Prace Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Nr 1 (1978), 5-24 (In Polish; Summary in English),
 • The Expansions of Tensors Fields in the Normal Coordinates in the Space–Time, -ibidem (1978), 25-36 (In Polish; Summary in English),
 • Further Remarks on the Global Superenergetic Quantities of a Closed System and on the Physical Meaning of the Superenergy, Acta Physica Pol., B10 (1979), 883-892,
 • The Superenergy Tensor of the Einstein-Rosen Gravitational Wave, Acta Physica Pol., B11 (1980), 255-257. (Paper joint with Z. Gołąb),
 • Superenergy in General Relativity and in Einstein–Cartan Theory, Abstracts, Conference on Differential Geometry, Szczecin 1980, 35-36,
 • On Symmetries of the Gauge Fields, –ibidem Szczecin 1980, 37. (In Polish),
 • The Superenergy in General Relativity. In Proceedings: Einstein Centenary Symposium, Duhita Publishers, c/o EINSTEIN FOUNDATION INTERNATIONAL, 2, Tilak Nagar, (NAGPUR 1981), 349-370,
 • Superenergy Tensors in the Einstein–Cartan Theory of Gravitation, Acta Physica Pol., B12 (1981), 739-746,
 • On the Maxwellian Tensors, Acta Physica Pol., B12 (1981), 1017-1020,
 • On the Maxwellian Tensors and the Superenergy Tensors in a Quadratic Gravitational Theory, Acta Physica Pol., B13 (1982), 397-403,
 • On the Gravitational Theory with Quadratic Lagrangian Lg = αΩ ij Λ ηi j + βΩ ij Λ ★ Ω ji + γΘi Λ ★Θ i ,
  Acta Physica Pol., B14 (1983), 713-722
 • On Integral Quantities of a Closed System in the Framework of the Einstein - Cartan Theory, Zeszyty Naukowe WSP w Szczecinie, Nr 41, Prace Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego (1983), 71-91. (In Polish, Summary in English),
 • The Superenergy Tensors. 10th International Conference on GRG, Padova July 1983, Contributed Papers, Vol. 1 (CNDR - ROMA 1983), 50-52,
 • The Gravitational Theory with Quadratic Lagrangian Lg = αΩ ij Λ ηi j + βΩ ij Λ ★ Ω ji + γΘi Λ ★Θ i

  -ibidem (CNDR - ROMA 1983), 517-519,

 • Simple Cosmological Models with Torsion in the Gravitational Theory with Lagrangian Lg = α(Ω ij Λ ηi j + Θi Λ ★Θi) + βΩ ij Λ ★ Ω ji, Acta Physica Pol. B16(1985), 699-713,
 • New Physical Interpretation of the Bel-Robinson Tensor, Classical and Quantum Gravity, 2 (1985), 403-408,
 • Gauge Theory of Gravitation with Quadratic Lagrangian Lg = αΩ ij Λ ηi j + βΩ ij Λ ★ Ω ji + γΘi Λ ★Θ i
  Containing Einsteinian Term αΩ ij and Spherically Symmetric Solutions to Its Field Equations
  , In On Relativity Theory, Eds Y. Choquet-Bruhat and T. M. Karade, World Scientific (SINGAPORE 1985), 232-260,
 • Gauge Theory of Gravitation with Gravitational Lagrangian Lg = α(Ω ij Λ ηi j + Θi Λ ★Θi) + βΩ ij Λ ★ Ω ji, 11th International Conference on GRG, Stockholm, Sweden, July 1986, Abstracts of Contributed Papers, Vol. 1 83,
 • Homogeneous and Isotropic Cosmology in Gauge Gravitational Theory with Gravitational Lagrangian Lg = α(Ω ij Λ ηi j + Θi Λ ★Θi) + βΩ ij Λ ★ Ω ji, Acta Physica Pol., B18 (1987), 147-161,
 • On Gravitational Theory with Quadratic Lagrangian, In Differential Geometry and Its Applications in Technics, Conference in Szczecin 1987, Technical University of Szczecin Press (SZCZECIN 1987), 20,
 • Gauge Theory of Gravitation with Gravitational Lagrangian Lg = α(Ω ij Λ ηi j + Θi Λ ★Θi) + βΩ ij Λ ★ Ω ji, The Revised Model with Constraints Ql = 0. Preprint KFiz/4/88 (University of Szczecin 1988),
 • Gauge Theory of Gravitation with Gravitational Lagrangian Lg = α(Ω ij Λ ηi j + Θi Λ ★Θi) + βΩ ij Λ ★ Ω ji, In Differential Geometry and Its Applications, Institute of Mathematics, Technical University of Szczecin Press (SZCZECIN 1988), 43-54,
 • Revised Gauge Theory of Gravitation with Gravitational Lagrangian Lg = α(Ω ij Λ ηi j + Θi Λ ★Θi) + βΩ ij Λ ★ Ω ji, Acta Physica Pol., B20 (1989), 997-1014,
 • Gauge Theory of Gravitation with Gravitational Lagrangian Lg = α(Ω ij Λ ηi j + Θi Λ ★Θi) + βΩ ij Λ ★ Ω ji, 12th International Conference on GRG, Abstracts of Contributed Papers, Boulder, Colorado, July 1989,
 • On Symmetries of the Plane - Fronted Waves and Spherical Waves in the Minkowski Space - Time, Acta Physica, Nr 1 (SZCZECIN 1989), 23-29 (Paper joint with T. Molenda),
 • A Gauge Theory of Gravitation Based on Specific Lagrangian, General Relativity and Gravitation, 22 (1990), 111-119,
 • Cosmological Implications of Some Parametrization of Gravitating Hydrodynamics, Annals of Physics (NY), 204 (1990), 315-330. (Paper joint with J. Stelmach),
 • The Theory of Gravitation with Specific Lagrangian and Its Linearization, Conference on Finsler Geometry and Its Applications to Physics and Control Theory, Debrecen August 1991, Abstracts (DEBRECEN 1991),
 • New Cosmological Models in a Gauge Theory of Gravity, 13th International Conference on GRG, GR 13, Abstracts of Contributed Papers, Huerta Grande, Cordoba, Argentina, 1992 (HUERTA GRANDE, CORDOBA 1992),
 • An Argumentation for Einstein"s View on Quantum Mechanics, Acta Physica Nr 2 (SZCZECIN 1992), 18-31,
 • Cauchy Problem in the Gauge Theory of Gravitation MicGGT, Acta Physica Nr 2 (SZCZECIN 1992), 32-46,
 • New Cosmological Models in the Framework of a Gauge Theory of Gravity, General Relativity and Gravitation, 25 (1993), 257-265,
 • Energy and Superenergy of a Closed Universe, Rep. Math. Phys., (Toruń) 33 (1993), 57-70,
 • An Interesting Property of the Isotropic and Homogeneous Cosmological Models, General Relativity and Gravitation, 27 (1995), 55-64,
 • Some Consequencec of the Linearization of a Gauge Theory of Gravity, Physics Essays, Vol. 8, No.2 (1995), 1-7,
 • Energy - Momentum and Angular Momentum of the Isotropic and Homogeneous Cosmological Models, 14th International Conference on GRG, GR 14, Preliminary Programme, Extended Abstracts of Plenary Lectures, Abstracts of Contributed Papers, Florence, Italy, August 6--12, 1995. Workshop B.4 p. B75 - 76,
 • On Energy - Momentum and Angular Momentum of the Isotropic and Homogeneous Cosmological Models Existing in a Gauge Theory of Gravity International Journal of Theoretical Physics, 34 No.11 (1995), 2259-2271,
 • The Canonical Superenergy Tensors in General Relativity, Essay received honorable mention in the 1995 Essay Competition of the Gravity Research Foundation. Published in International Journal of Theoretical Physics, 35 (1996), 2195 - 2206,
 • A Superenergetic Analysis of the Plane and Plane - Fronted Gravitational Waves, Report on Mathematical Physics, (Toruń), 40 (1997), 485 - 492,
 • Canonical Energetic and Canonical Superenergetic Quantities for Friedman Universes, Report on Mathematical Physics, (Toruń), 43 (1999), 377 - 392,
 • Canonical Angular Supermomentum Tensor in General Relativity and Some Their Applications, Journal of Mathematical Physics, 40 (1999), 4035 - 4055,
 • Superenergy and Angular Supermomentum Tensors in General Relativity, Reports on Mathematical Physics, (Toruń), 44 (1999), 95 - 100,
 • Canonical Superenergy and Angular Supermomentum Tensors, bstrakt (2p) w materiałach International Conference on Mathematical Physics, January 1999, NAGPUR, India,
 • Are there any reasons to introduce torsion into geometric structure of the physical space - time?, Abstract of the Lecture given on "Offene Konferenze Actuelle Entwicklungen in der Gravitationstheorie", Physikzentrum Bad Honnef, 6 - 8 September 1999,
 • Remarks on the Bel - Robinson Tensor, An amended and extended version of the Essay which received a "Honorable Mention" in the 1999 Essay Competition of the Gravity Research Foundation. ArXiv:gr-qc/0003006. Ann. Phys., (Leipzig), 10 (2001), 911-920,
 • On the Bergmann - Thomson Expression on Angular Momentum in General Relativity, Lecture given on XXXI Symposium on Mathematical Physics (Toruń, 18--26 May, 1999).
  ArXiv:gr-qc/ 0102091. Gravitation and Cosmology, 7 (2001), 131-134,
 • Is torsion needed in theory of gravity?, ecture given on the XXXII Symposium on Mathematical Physics (Toruń, June 2000). ArXiv:gr-qc/0103029. An amended and extended version of this e-print entitled "On torsion in a theory of gravity - a critical review" published as Chapter 4 in Relativity, Gravitation, Cosmology}, Nova Science Publishers, Inc. (2004), 43-59,
 • Do gravitational waves carry energy-momentum and angular momentum?, Paper presented on the Symposium LISA 3 as a poster. ArXiv:gr-qc/0102072. Ann. Phys. (Leipzig), 11 (2002) 441-455,
 • Gauge theory of gravitation with specific gravitational Lagrangian, Short paper (4 p.) submitted to Proceedings of the Conference Marcel Grossmann Meeting 9 (MG9), Rome, July 2000,
 • Superenergy and Angular Supermomentum for Gödel Universe, ArXiv:gr-qc/0102092. Class. Quantum Grav. 19 (2002) 1-15 (A joint paper with M.P. Dąbrowski),
 • Real null coframes in general relativity and GPS coordinates, ArXiv:gr-qc/0110078. Phys. Rev. D 65 (2002) 044018 (A joint paper with F.W. Hehl, M. Blagojevic, and Y. Obukhov),
 • A possible theoretical test for quadratic gravity theories, ArXiv:gr-qc/0201008. Paper presented on XXXIV Symposium on Mathematical Physics (Toruń, June 2002). An amended version published in Reports on Math. Phys., 51 (2003), 197-203. (Published as a joint paper with R. Schimming),
 • Einsteinian strengths and dynamical degrees of freedom for alternative gravity theories, Lecture delivered at the International Jubilee Michelson Conference, Stefan Banach International Mathematical Conference Center in Będlewo, August 2002, Będlewo, Poland. ArXiv:gr-qc/0208084. Amended version was printed in Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź, Volume LII, Serie: Recherches sur les Deformations, Volume XXXVIII, p. 101-115, Łódź 2002. (Printed as a joint paper with R. Schimming),
 • On Hypothesis about Two Large Extradimensions, A short paper prepared as an Essay on the 2003 Essays Competition by Gravity Research Foundation. ArXiv: gr-qc/0306041. An amended version published in Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź, Volume LIV, Serie: Recherches sur les Deformations, Volume XLIV, pp. 109-113, Łódź 2004,
 • Energy-Momentum and Angular Momentum of Göodel Universes, (A joint paper with
  M.P. Dąbrowski). ArXiv:gr-qc/0309064. An amended version published in Phys. Rev. D 70 (2004) 043511,
 • On the gravitational energy of the Bonnor spacetime, Class.Quantum Grav., 22 (2005) 4051 (arXiv:gr-qc/0410013),
 • The averaged tensors of the relative energy-momentum and angular momentum in general relativity, An Essay prepared on the 2005 Essays Competition by Gravity Research Foundation. ArXiv: gr-qc/.050114,
 • Energy and momentum of the Friedman and more general universes, gr-qc/061105,
 • The averaged tensors of the relative energy-momentum and angular momentum in general relativity and some their applications, Found. of Physics, 37 (2007) 341,
 • On Energy of the Friedman Universes in Conformally Flat Coordinates, Acta Physica Polonica B, 39 (2008) No 4 (In print), gr-qc/0708.2783.
 • On Energy and momentum of the Friedman and more general Universes , Proceedings of the Conference MG11,Part C, 2143, World Scientific (2008) Eds. H. Kleinert, R.T. Jantzen, R. Ruffini
 • Conformal transformations in theory of gravity, Annalen der Physik, Berlin 18 (2009) 13 (A joint paper with M.P. Dąbrowski and D. Blaschke)