Języki

Grasscosmofun'09 Conference


W dniach 14-19 września w Szczecinie odbędzie się, organizowana przez naszą Grupę Kosmologiczną, konferencja "Grasscosmofun'09". Konferencja będzie jedną z imprez organizowanych w ramach obchodów 200-lecia urodzin Hermanna Günthera Grassmanna.


!Kliknij na ten tekst lub zmień wersję językową strony na angielską aby otworzyć menu konferencji!

Termin rejestracji upłynął - szczegóły: ``Rejestracja'' lub ``Terminy''

Wykład otwarty "Wielki Wybuch i Stworzenie Wszechświata" ks. prof. Michała Hellera - Laureata Nagrody Templetona 2007 (17.09.09, g. 18.00 - Wydział Teologiczny US, ul. Papieża Pawła VI nr 2)

W tym samym okresie czasu (16-19.09.2009) będzie odbywała się równoległa interdyscyplinarna konferencja (filozofia, historia, lingwistyka, matematyka, fizyka) poświęcona Hermanowi G. Grassmannowi. Ostatni dzień tej konferencji (19.09.2009) będzie opcjonalnym interdyscyplinarnym dniem dla uczestników konferencji Grasscosmofun'09 (patrz program).

SPONSORS


Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Wydział Matematyczno-Fizyczny

PARTNERS


Prezydent Miasta Szczecin

13 muz

Książnica Pomorska