Languages

Bachelors


B. Sc. theses supervised by prof. Mariusz P. Dąbrowski

1997

1.Magdalena Bojkowska, Chaos w jednorodnych modelach kosmologicznych typu Bianchi IX.

2001

2.Marek Białek, Ruch pocisków balistycznych w polu grawitacyjnym Ziemi.
3.Małgorzata Pobłocka, Metodyka rozwiązywania zadań z podstaw fizyki.

2002

4.Anna Birak, Oddziaływania jądrowe słabe i leptony.
5.Monika Demiańczuk, Planowanie torów lotów sztucznych satelitów Ziemi i sond kosmicznych.
6.Małgorzata Kwaśna, Odkrycie i wczesne obserwacje neutrin.
7.Monika Kwaśna, Neutrina słoneczne i problem masy neutrin.
8.Agnieszka Witko, Starożytne i nowożytne koncepcje budowy Wszechświata.

2003

9.Larysa Awiżeń, Rozkład widma mocy akustycznej muzyki klasycznej.
10.Barbara Kromska, „Nietypowe” zderzenia ciał materialnych.
11.Marta Kujawska, Instytut Fizyki Plazmy Maxa Plancka w Greifswaldzie – badania i perspektywy współpracy z fizykami w Szczecinie.
12.Tomasz Lis, Opis teoretyczny zjawiska anomalnej rozszerzalności wody.
13.Beata Mazurek, Oddziaływania jądrowe silne i kwarkowa budowa materii.
14.Dorota Ragan, Ruch chaotyczny planet w Układzie Słonecznym.