Languages

Masters


M. Sc. theses supervised by prof. Mariusz P. Dąbrowski

1991

1. Janusz Osarczuk, M.Sc. (Astronomical Observatory, University of Wrocław), Neutron Star Model. Charged Neutron Star as a Gravitational Lens.

1999

1. Magdalena Bojkowska, M. Eng. (Institute of Physics, Szczecin Polytechnic), Fractal Structures and Chaos in Scalar Field Cosmology.

2001

1.mgr inż. Izabela Próchnicka (IF, Politechnika Szczecińska), Ewolucja strun w zakrzywionych czasoprzestrzeniach.
2.mgr inż. Anna Stasiuk (IF, Politechnika Szczecińska), Prosty opis soczewkowania grawitacyjnego w teorii klasycznej.

2003

1.mgr Małgorzata Pobłocka, Metody rozwiązywania zadań z fizyki jądra i cząstek elementarnych.

2004

1.mgr Tomasz Denkiewicz, Ewolucja zaburzeń w cyklicznych modelach Wszechświata.

2005

1.mgr Małgorzata Jesionek, LISA – kosmiczny detektor fal grawitacyjnych.
2.mgr Beata Mazurek, Oddziaływania kolorowe kwarków poprzez gluony.

2006

1.mgr Wojciech Domiński, Naturalny reaktor jądrowy Oklo w Afryce.
2.mgr Barbara Wasiulewska, Model oddziaływań elektrosłabych.

2007

1.mgr Anna Trembowska, Przybliżenie optyki geometrycznej w kosmologii.
2.mgr Dominika Kowalczyk, Gwiazdy supernowe a Uogólnione Prawo Hubble’a.
3.mgr Kamil Beker, Perspektywy energetyki termojądrowej.

2008

1.mgr Dominik Lenk, Aspekty fizyczne ruchu pocisków z broni palnej.

2009

1.mgr Konrad Marosek, Czarne dziury we Wszechświecie z materią fantomową i nagłymi osobliwościami.
2.mgr Katarzyna Łuszczek, Teorie grawitacji czwartego rzędu f(R) a teorie skalarno-tensorowe.
3.mgr Piotr Zieliński, Determinanty fizyczne i antropiczne dotyczące cech populacji zwierząt na Ziemi.
4.mgr Zbigniew Kowalski, Aspekty fizyczne trajektorii pocisków balistycznych.

2010

1. mgr Artur Król, Multiwszechświat i krajobraz superstrunowy.
2. mgr Mateusz Lisaj, Polaryzacja mikrofalowego promieniowania tła jako sygnał od fal grawitacyjnych.
3. mgr Daniel Witkowski, Polskie elektrownie jądrowe – technologia i perspektywy.

2011

1. mgr Tomasz Machtyl, Europejski Reaktor Ciśnieniowy (EPR) jako reaktor jądrowy III generacji.

2012

1. mgr Małgorzata Gołąb, Poziom promieniowania naturalnego na Ziemi a zjawisko hormezy radiacyjnej

2013

1. Hasanain Hassan Al-Dahlaki, M. Sc. New Generations of Gravitational Wave detectors in Space