Languages

Masters


M. Sc. theses supervised by prof. Mariusz P. Dąbrowski

1991

1. Janusz Osarczuk, M.Sc. (Astronomical Observatory, University of Wrocław), Neutron Star Model. Charged Neutron Star as a Gravitational Lens.

1999

2. Magdalena Bojkowska, M. Eng. (Institute of Physics, Szczecin Polytechnic), Fractal Structures and Chaos in Scalar Field Cosmology.

2001

3.mgr inż. Izabela Próchnicka (IF, Politechnika Szczecińska), Ewolucja strun w zakrzywionych czasoprzestrzeniach.
4.mgr inż. Anna Stasiuk (IF, Politechnika Szczecińska), Prosty opis soczewkowania grawitacyjnego w teorii klasycznej.

2003

5.mgr Małgorzata Pobłocka, Metody rozwiązywania zadań z fizyki jądra i cząstek elementarnych.

2004

6.mgr Tomasz Denkiewicz, Ewolucja zaburzeń w cyklicznych modelach Wszechświata.

2005

7.mgr Małgorzata Jesionek, LISA – kosmiczny detektor fal grawitacyjnych.
8.mgr Beata Mazurek, Oddziaływania kolorowe kwarków poprzez gluony.

2006

9.mgr Wojciech Domiński, Naturalny reaktor jądrowy Oklo w Afryce.
10.mgr Barbara Wasiulewska, Model oddziaływań elektrosłabych.

2007

11.mgr Anna Trembowska, Przybliżenie optyki geometrycznej w kosmologii.
12.mgr Dominika Kowalczyk, Gwiazdy supernowe a Uogólnione Prawo Hubble’a.
13.mgr Kamil Beker, Perspektywy energetyki termojądrowej.

2008

14.mgr Dominik Lenk, Aspekty fizyczne ruchu pocisków z broni palnej.

2009

15.mgr Konrad Marosek, Czarne dziury we Wszechświecie z materią fantomową i nagłymi osobliwościami.
16.mgr Katarzyna Łuszczek, Teorie grawitacji czwartego rzędu f(R) a teorie skalarno-tensorowe.
17.mgr Piotr Zieliński, Determinanty fizyczne i antropiczne dotyczące cech populacji zwierząt na Ziemi.
18.mgr Zbigniew Kowalski, Aspekty fizyczne trajektorii pocisków balistycznych.

2010

19. mgr Artur Król, Multiwszechświat i krajobraz superstrunowy.
20. mgr Mateusz Lisaj, Polaryzacja mikrofalowego promieniowania tła jako sygnał od fal grawitacyjnych.
21. mgr Daniel Witkowski, Polskie elektrownie jądrowe – technologia i perspektywy.

2011

22. mgr Tomasz Machtyl, Europejski Reaktor Ciśnieniowy (EPR) jako reaktor jądrowy III generacji (I Nagroda Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego za najlepszą pracę magisterską).

2012

23. mgr Małgorzata Gołąb, Poziom promieniowania naturalnego na Ziemi a zjawisko hormezy radiacyjnej

2013

24. Hasanain Hassan Al-Dahlaki, M. Sc. New Generations of Gravitational Wave detectors in Space