Languages

Centrum Kopernika


Szczecińska Grupa Kosmologiczna została włączona w struktury Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych założonego przez ks. prof. dr hab. Michała Hellera - Laureata Nagrody Templetona za rok 2007. Tworzy ona prodgupę w grupie tematycznej "Filozofia fizyki i kosmologii" kierowanej przez dr hab., prof. UJ Marka Szydłowskiego.